#12

#12 Dones, generació A – URVIART


Dates: del 7 de març al 30 d’abril de 2019
Tema de reflexió: Igualtat de gènere
Lloc: URV, Campus Terres de l’Ebre
Direcció del projecte: Núria Gil i Duran
Coordinació del disseny artístic i producció: Cristina Bestratén i del Pino

Posar límits ens serveix per mantenir el control de les coses, però també per a no deixar-les créixer. I, de sempre, el creixement és evolució. Una societat evolucionada no acota, sinó que dibuixa i ho fa lliurement, trenca amb els obstacles psicològics i tradicionals i els mostra al món sense prejudicis per fer-los front i traspassar-los. Amb aquesta acció d’URVIART volem posar en valor la figura cabdal de la dona en la societat actual i ho volem fer amb l’ajuda de totes les dones anònimes que ho demostren cada dia. I com sabem que l’afirmació és tan certa com inusual, volem demostrar-ho a través de dones destacades del nostre territori. No pretenem només fer un reconeixement públic de les seves figures, sinó presentar-les com un mirall on mostrar que els límits prenen sentit quan se superen i donen la força necessària a qui té el valor de traspassar-los. Vine, participa i fes visible el creixent univers de dones formades!