#10

#10 Pompeu Fabra. Des del diccionari de 1932 – URVIART


Dates: del 16 de maig al 31 d’agost de 2018
Tema: Any Pompeu Fabra
Lloc: URV, Campus Terres de l’Ebre
Direcció del projecte: Núria Gil i Duran
Coordinació del disseny artístic i producció: Cristina Bestratén i del Pino
Textos: Jordi Duran i Suàrez

Fem un ús correcte de la nostra llengua? Coneixem quins mots són correctes i quins no?
Et convidem a descobrir la tasca de Pompeu Fabra, el filòleg català conegut com el creador de la gramàtica catalana per la seva tasca capdavantera d’establir la normativa moderna de la nostra llengua. Agafa el marc i viatja en el temps, observa l’exposició com si fossis un habitant de fa 100 anys i descobreix quines paraules normalitzades s’amaguen en les paraules prefabrianes. Les has identificat? Doncs, corregeix-les.

Normalment veus paraules escrites de forma incorrecta? Si us plau, afegeix-les i deixa que el següent visitant les corregeixi!