#09

#09 Guixem el que no ens representa! – URVIART


Dates: del 22 de novembre al 22 de desembre de 2017
Tema: Les versions d’una mateixa història
Lloc: URV, Campus Terres de l’Ebre
Direcció del projecte: Núria Gil i Duran
Coordinació del disseny artístic i producció: Cristina Bestratén i del Pino

Quan llegim alguna cosa que ens agrada, la subratllem per tenir-la present. Què passa si subratllem a la inversa? Si guixem tot allò que no ens interessa i ensenyem només allò que ens convenç?
Aquest Urviart invita a reflexionar sobre com es pot mostrar un mateix relat narrat per diferents interlocutors. Participeu guixant el que no us representa, transformeu històries tristes en narracions alegres, remarqueu la part més dolça d’aquella pàgina o convertiu-la en un relat fosc. Tot dependrà de vosaltres. Amb el resultat, farem una exposició en què podreu comparar les diferents versions d’una mateixa història.

Aquest va ser el resultat: una exposició on comparar les diferents versions d’una mateixa història.