#05

#05 Pensa la premsa – URVIART


Dates: del 25 de maig al 31 de juliol de 2015
Tema: La premsa
Lloc: URV, Campus Terres de l’Ebre
Direcció del projecte: Núria Gil i Duran
Coordinació del disseny artístic i producció: Cristina Bestratén i Roman Aixendri

La informació galopa a una velocitat de vertigen i cada vegada ens és més complicat digerir-la. Les notícies arriben i, com un estel fugaç, són consumides per d’altres de més noves. Tot és immediat i sovint irreflexiu. Es consumeix informació, però s’analitza? Entenem què ens diuen els mitjans de comunicació? Podem esbrinar quin és el seu veritable objectiu?

Les parets del vestíbul es dividiran en 4 parts. Cadascuna d’aquestes representarà un ensenyament. Dintre del marc de cada Grau, tant l’alumnat com el professorat podrà triar un titular de diari i penjar-lo amb cinta adhesiva. Es pot escollir el titular que es desitgi. D’aquesta manera es podrà analitzar quin tipus d’informació és la que resulta més interessant als estudiants de cada Grau. Els titulars exposats cobren un nou sentit perquè és converteixen en una peça de creació col·lectiva a l’hora que esdevenen una eina d’anàlisi i reflexió sociològica.