#04

#04 Macropoema – URVIART


Dates: del 13 d’octubre al 30 de novembre de 2014
Exposició: Gerard Vergés
Lloc: URV, Campus Terres de l’Ebre
Direcció del projecte: Núria Gil i Duran
Coordinació del disseny artístic i producció: Cristina Bestratén i Roman Aixendri

Mural d’homenatge a Gerard Vergés i instal·lació Macropoema, que convida als participants a crear un gran poema col·lectiu a partir de versos del reconegut poeta tortosí.
Els post-its es podran enganxar dalt, baix, a la dreta o a l’esquerra dels que hi hagin posats.
Si partim de la base que la poesia pren vida quan algú l’escriu però també quan algú la llegeix i la interpreta, aquesta es pot expandir com una planta rizomàtica en totes les direccions si són moltes mans les que la creen.
La idea és crear una constel·lació poètica que sigui com un homenatge creatiu al gran poeta tortosí.