Centre de fisioteràpia RecuSport

Es va optar per una composició dels paraments amb tons neutres i suaus, donada la forta presència del color corporatiu


DADES DEL PROJECTE:

Lloc: Roquetes
Any: 2013  
Superfície: 251 m2
Programa: Recepció, consultes (tres unitats), sala general polivalent, despatxos (dos unitats) i serveis pel conjunt de l’equipament
Estat: OBRA ACABADA

La reforma interior del local destinat a Centre de fisioteràpia RecuSport té en l’element organitzador i de repartiment una sèrie de condicionants que són els que actuen com a definitoris: la geometria s’alimenta de la naturalesa existent del sostre i els pigments han de poder-se amalgamar juntament amb el color corporatiu.

D’aquesta manera, cal buscar com integrar la forma del passadís a la realitat existent, ja que hi trobem calaixos d’instal·lacions que es despengen del sostre igualment com la llosa de les escales de la finca, que també sobresurt del pla horitzontal. Aprofitar aquest fet i potenciar-lo és el que dóna la forma al passadís, i no només això sinó que es traspassa la idea als paraments i, també, a les portes integrades en aquests paraments.

Els tons de les parets també tenen un paper rellevant donat que el centre conté un color molt especial. La resta de colors emprats no poden ni tampoc han d’intentar competir amb el principal. Per aquesta raó se n’escullen de molt suaus que són de combinació natural: el blanc i tons de marrons i grisos.

La resta dels espais del centre són els propis d’un centre de fisioteràpia: despatxos, consultes i zones humides. Es tracta d’ambients reservats i privatius, i és per aquesta raó que són austers, senzills i neutres.