Reforma interior casa P&J

El menjador i la cuina són les peces principals en aquesta casa, de manera que han d’ocupar el centre


DADES DEL PROJECTE:
Lloc
: Jesús
Any: 2018
Superfície: 70 m2
Programa: Menjador i cuina. Sala d’estar, bany i dormitori.
Estat: OBRA ACABADA

*Veure l’estat original fent click aquí.

En aquest projecte se’ns plantejava la importància de l’espai principal de relació familiar: el menjador. I per aquesta raó calia repensar-ne la ubicació respecte la resta de les parts de la casa i també dotar-la d’unes característiques i mides que fossin acords amb les necessitats demandades.

La condició de centre de l’ambient feia pensar en una estructura radial de subordinació entre la peça principal i les peces subordinades. Ens trobàvem amb un petit menjador situat en un lateral de la casa i amb la cuina situada en aquest mateix lateral. L’espai principal de la planta estava ocupat per la sala d’estar, encara que no se’n feia un ús continuat. El centre de l’activitat de la casa no coincidia amb el centre físic de la mateixa.

Calia, doncs, canviar la posició del menjador i emplaçar-lo a la zona nuclear de la planta. La resta dels elements havien de situar-se al voltant, de manera que s’aconseguien dos objectius. El primer, dotar el menjador de les característiques i dels serveis adequats. L’ambient prenia protagonisme i quedava definit amb l’embolcall de la llar de foc i la cuina, que es trobava contigua al mateix espai. El segon objectiu que s’aconseguia era acotar els recorreguts des del centre de la planta fins als espais perimetrals, fent-los, en definitiva, més domèstics.