EN EXECUCIÓ – Reforma i ampliació casa C&M

Es manté l’edificació existent de coberta inclinada i se li adossa un nou cos de coberta plana que l’abraça


DADES DEL PROJECTE:

Lloc: Alfara
Any: 2020
Superfície: 65 m2 (reforma) i 70 m2 (ampliació). Total 135 m2
Programa:  Cuina,  menjador – sala d’estar, dos banys, estudi i tres dormitoris.
Estat: OBRA EN EXECUCIÓ

Es tracta de la reforma integral d’un habitatge existent i de l’ampliació del mateix. Pel que fa a la reforma es refereix tant als elements de l’envolupant com de l’interior.  L’habitatge existent tenia un bany i una sola habitació. El projecte té l’objectiu d’ampliar l’edifici per tal d’afegir dos habitacions, un estudi i també un altre bany.

La primera feina en l’edificació existent és la de l’enderroc de la distribució existent per tal de deixar un espai diàfan. També es treballa en la reparació de les esquerdes i humitats dels paraments verticals i s’executen un seguit de feines de manteniment de la coberta: comprovar si hi ha humitats, l’estat de les teules i determinar en quin estat es troben. Es considera important el desmuntatge de la teulada per fer-ne una de totalment nova, mantenint la volumetria, les façanes i l’alçada total de l’edifici.

La part ampliada s’encaixa i abraça a l’edifici existent de manera que en les façanes queden dos cossos totalment diferenciats -tant en la forma com en la materialitat- però en l’espai interior s’uneixen i formen un conjunt.

L’espai que s’adossa és un cos baix amb coberta plana mentre el cos existent manté la coberta inclinada, un fet que es manté en els espais interiors de l’habitatge.

La zona de dia de l’habitatge es disposa a l’espai existent, mentre que la zona de nit es distribueix, majoritàriament, a l’espai ampliat. La transició entre aquests dos pols és la galeria de la façana sud que uneix el menjador amb un espai de lectura i l’estudi.