Plaça i accessos a la zona esportiva de Jesús

La plaça salva el desnivell entre la via pública i els equipaments amb una graderia, pistes de joc i un itinerari accessible


DADES DEL PROJECTE:

Lloc: Jesús- Tortosa
Any: 2019-2021
Superfície: 1510 m2
Programa: Grades, rampa d’accés i pistes de joc
Estat: OBRA ACABADA

La proposta pretén crear una plaça entre els diversos edificis existents que millori les circulacions, els accessos i l’accessibilitat des de la via pública fins als equipaments: piscina, pàdel, pavelló esportiu i bitlles.

També es busca organitzar la finca i recollir els elements existents, a més de generar un nou espai a l’entrada per col•locar-hi noves pistes exteriors tant de futbol com de basquetbol (d’ús general).

Cal dir que s’ha tingut en compte la resta d’ordenació de la parcel•la on s’actua i també els edificis i planejament futur dels terrenys adjacents, encara que actualment es troben sense urbanitzar.

La nova plaça estarà formada per diverses zones, que s’especifiquen a continuació:

– Graderies, escales i rampa: graderies per salvar el desnivell entre la vorera adjacent i la zona plana de la plaça. En aquestes graderies s’hi posaran diverses escales de manera puntual. També hi haurà una escalinata monumental. Per a garantir l’accés de persones amb mobilitat reduïda es planteja una rampa.

– Zona pavimentada: paviment continu de la plaça amb formigó tintat de colors i formant els dibuixos que marca el projecte, amb acabat polit.

– Zones de joc: superfícies planes de formigó polit per tal de crear pistes d’ús general i lliure, al mateix pla que la resta de la plaça.