POL-2. Pista Poliesportiva Coberta

Es concep un nou edifici com a dues peces ortogonals que es vertebren des de la ròtula que és l’escenari i conformen un crostó que abraça el recinte esportiu i recull les pistes exteriors i de pàdel


DADES DEL PROJECTE:

Lloc: Tortosa
Any: 2017
Superfície: 1.695 m2
Programa: Pista doble poliesportiva coberta (22 x 44m). Vestidors (tres unitats) i serveis públics pel conjunt de la instal·lació. Escenari per espectacles públics
Estat: PROJECTE


La proposta pretén implantar un nou edifici que és una pista poliesportiva coberta tipus POL-2, amb ús principalment esportiu, i aprofitar l’espai lliure que queda en la part sud de la parcel•la, donat que es tracta de la zona amb millor accessibilitat des de la via pública. També es busca organitzar la resta de la finca i recollir els edificis i equipaments existents, a més de generar un nou espai semi- interior per col•locar-hi noves pistes exteriors. Aquestes noves pistes exteriors vinculades a la pista poliesportiva coberta seran d’ús general i també de bitlles.

El nou edifici estarà compost, bàsicament, per dos cossos. El cos principal i de més envergadura albergarà la pista poliesportiva i, el secundari i d’una sola planta els vestidors. Entre aquests dos cossos hi haurà l’escenari que funcionarà com a nexe d’unió.

Formalment, la pell exterior del conjunt de pista poliesportiva coberta es proposa en dos sistemes contraposats per aconseguir la homogeneïtat amb les construccions del voltant sense perdre la identitat pròpia. Per a això es proposa una edificació amb un sòcol massís que serà tant la base del cos principal com també el cos secundari en sí, ja que aquest és més baix. La part superior de l’edificació estarà composta per una estructura semi-lleugera que s’ancorarà als murs inferiors i que serà la base per a un acabat lleuger i translúcid.

Es treballarà amb una composició amb estries verticals, amb panells pesats en les zones opaques, amb fusteries i protecció solar vertical en obertures practicables, i especejament d’unitats translúcides en aquelles zones superiors que necessitin llum.