PAV-2. Pavelló Poliesportiu de Jesús

El nou pavelló poliesportiu es conforma a través de l’escalonat dels volums i l’ús de materials completament diferents per a cadascun d’ells


DADES DEL PROJECTE:
Lloc: Jesús- Tortosa
Any: 2018
Superfície: 1.970 m2
Programa: Pavelló amb pista poliesportiva coberta (22 x 44m). Vestidors (quatre unitats) i serveis públics pel conjunt de la instal·lació
Estat: OBRA ACABADA

El projecte de nou pavelló poliesportiu tipus PAV-2 a Jesús correspon principalment a cobrir les mancances sorgides de les activitats esportives, lúdiques i culturals… L’edifici es situarà al costat de les actuals piscines i pistes de pàdel, de manera que servirà per consolidar el complex i zona esportiva del poble. La posició a prop de l’Institut- escola farà que el centre educatiu també se’n pugui beneficiar. La seva implantació permetrà aprofitar l’espai lliure de la parcel·la, que quedarà recollit entre el nou equipament i els ja existents, generant un nou espai a l’entrada per col·locar-hi, en un futur, altres pistes exteriors.

Pel que fa a l’edifici, tindrà una superfície construïda total de 1967,71m2 i, encara que el seu ús previst és per activitats esportives, també se’n podran realitzar de socioculturals amb aforaments elevats. Formalment estarà compost per dos cossos. El cos principal encabirà la pista poliesportiva pròpiament dita, amb zona d’espectadors i la pista de joc per a futbol sala, basquetbol, handbol i vòlei. El cos secundari tindrà els vestidors, es situarà adjunt al cos principal i serà de menys altura. Aquesta part de l’edifici tindrà l’accés a l’edifici des de l’exterior i es trobarà, per tant, més a prop del carrer.

Constructivament, el cos principal estarà format per un cos superior opac de panells de formigó i un sòcol transparent. La coberta de la pista poliesportiva serà de panell sandwich corbat. El cos secundari de vestidors estarà construït amb façana convencional d’obra de fàbrica que, segons el volum, quedarà vista o es revestirà amb morter monocapa. Les cobertes d’aquests cossos seran planes invertides.

Amb tot, l’edifici es conceb com a nucli esportiu però també social i d’oci, buscant la variabilitat d’usos per albergar-los i conjugar-los en un mateix continent.