Parpelleigs de llum

Projecte seleccionat en el concurs d’idees per a la inauguració del Salón Toro


DADES DEL PROJECTE:

OrganitzaMàster Arquitectura, energia i medi ambient
Lloc: Barcelona
Any: 2015
Coautors: Marc Anglada+ Marina Morey+ Laura Ronquillo

 

En el moment de relatar la proposta Parpelleigs de llum en el concurs d’idees del Salón Toro ens vàrem assentar en la primera impressió que vàrem tenir del pati, és a dir, en la sensació de trobar-nos dintre d’un veritable oasis enmig de la ciutat de Barcelona, tocant al Passeig de Gràcia: és un espai que sorprèn per la seva lluminositat, tranquilitat, bellesa i vegetació abundant.

Si durant el dia hi predomina la visió simètrica i la component vertical, quan es fa fosc canvia de fesomia i les llums de l’establiment il·luminen l’espai interior a través de les fusteries, dotant l’ambient d’una component on predomina l’horitzontal.

                                           

És per aquesta raó que la proposta introduïa un element en moviment per emfatitzar l’emmarcament i delimitar la zona de permenència. La intenció quedava materialitzada en petits triangles amb efecte mirall i una estructura transparent. 

El resultat era l’efecte d’una multitud de reflectors que brillen amb la llum natural principalment zenital i en reflexen l’entorn; aporten moviment i en creen subespais dins d’un ambient dispers.