EN EXECUCIÓ – Habitatge J&M

L’habitatge disposa totes les seves estances entorn un espai comú i es construeix en forma de L


DADES DEL PROJECTE:

Lloc: Roquetes
Any: 2020
Superfície: 105 m2 
Programa:  Cuina- menjador, sala d’estar, bany, estudi  i dos dormitoris.
Estat: OBRA EN EXECUCIÓ

Habitatge unifamiliar aïllat d’obra nova situat als afores de Roquetes. L’edifici té una forma senzilla i neta en forma de L que permet que totes les seves estances estiguin entorn de la terrassa-porxo, creant un espai recollit que queda allunyat de l’entrada i de la zona més sorollosa de la finca.

L’habitatge es duu a terme amb la tècnica de construcció steel frame, un esquelet metàl·lic sobre el qual se li van afegint capes fins a obtenir els revestiments exteriors i interiors d’acabat. En aquest cas concret, pel que fa a les façanes es realitzen amb un revestiment monocapa de color clar sobre un panell d’aillament tèrmic tipus sate. Aquest sistema de monocapa i aïllament es troba cargolat sobre un tauler de OSB, el qual es subjecta a l’esquelet metàl·lic d’acer que dona nom a la tècnica utilitzada.  Per la cara interior, un extradossat de pladur amb ànima de llana de roca defineix l’acabat interior.

Compositivament es busca la senzillesa del conjunt, per dialogar i mantenir el llenguatge pur de les façanes amb la forma en planta. Els paraments son acabats amb monocapa i només es ressalten les obertures. D’una banda es projecta una porxada a la porta d’entrada per tal de resguardar l’interior de l’exterior i fer un petit espai de transició. D’altra banda, es remarquen les franges superiors i inferiors de les obertures amb un aplacat de peça ceràmica.