Estand per a Tomy

Un estand amb base neutra per ressaltar els elements que s’hi exposaven


DADES DEL PROJECTE:

Client: Tomy
Lloc: Feria de puericultura. IFEMA, Madrid
Any: 2013
Superfície: 60 m2
Coautors: Erik Herrera Iturat + Aina Bigorra

L’estand per a l’empresa Tomy es va concebre com un element neutre, un contenidor gegant de geometria senzilla. És a dir, un llenç de color blanc i amb una forma racional, acurada i bàsica. Amb aquesta premissa inicial de passar en un segon pla i ser-ne la base, s’aconseguia ressaltar de manera significativa l’element exposat i el producte que es volia mostrar.


L’única concessió va ser la de les lletres corporatives, situades en el tram llarg de l’estand, de mides considerables per mostrar en nom de Tomy i fer-ne d’ell un reclam, una mostra inequívoca de la marca. Un altre element a destacar és la col·locació estratègica de les taules de reunions i intercanvis comercials. Se situen en la part adjacent al passadís i en la cara llarga, igualment com les lletres de la marca. Amb aquest gest s’aconsegueix que es puguin entreveure les interrelacions comercials, però no se’n desvela ni els interlocutors ni el detall de la transacció, donat que les lletres exerceixen de filtre i en fan una barrera semitransparent, com un tamís. La resta de l’estand agafa forma d’expositor i d’aparador.