Estand de TeamTex

L’estand busca la diversificació en diferents espais segons les marques que alberga


DADES DEL PROJECTE:

Client: Tomy
Lloc: Feria de puericultura. IFEMA, Madrid
Any: 2013
Coautors: Erik Herrera Iturat + Aina Bigorra

L’estand es divideix en diversos espais segons les diferents marques que hi ha.

D’una banda, l’accés a l’interior: trobem diferents punts per controlar el flux a l’espai, per tal que sigui transitable amb facilitat. Una proposta permeable que, sense dubtes, invita a entrar i també a circular amb lleugeresa, evitant aglomeracions. Els accessos a l’estand es comprenen com a zones de benvinguda, tant per veure un vídeo com per a sentar-se a conversar. El passadís ampli permet una circulació ràpida, però a la vegada una distribució dels visitants cap a les diferents caixes on es mostra el producte.

D’altra banda, els expositors perimetrals: la distribució lateral dels expositors ajuda a donar estructura a l’estand. El seu funcionament s’entén clarament; exposició dels productes en el perímetre i zona central de trànsit, de relacions i de contemplació de tot el que s’exposa. En aquesta disposició perimetral ordenada, la col·locació estratègica de l’estand de Ferrari en una zona més central, ajuda a donar major visibilitat a la marca en qüestió. Els expositors estan conformats per uns mòduls bàsics en forma de pot de dos pisos que permeten una fàcil visibilitat del producte.