Equip

El nostre equip està format per:

Cristina Bestratén del Pino

2003-2009    Arquitecta Superior
ETSAB – UPC Universitat Politècnica de Catalunya.

2009-2010    Màster de Disseny de l’espai, de producte i comunicació
UPC Universitat Politècnica de Catalunya.


Marc Ferrando Torrubiano 

2008-2014    Arquitecte Superior
ETSAB – UPC Universitat Politècnica de Catalunya.

2014- 2015   Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient
ETSAB – UPC Universitat Politècnica de Catalunya.