Concurs per al nou Consultori Local a Jesús

La proposta per al nou consultori de Jesús contempla la barreja dels espais funcionals necessaris i la relació tranquil·la de l’edifici amb l’entorn


DADES DEL PROJECTE:
Lloc: Jesús- Tortosa
Any: 2021
Superfície: 480 m2
Programa: Recepció i atenció a l’usuari, sala d’espera, vestuaris, banys, consultes i instal·lacions
Estat: PROJECTE

L’edifici proposat està situat en el límit entre la trama urbana del poble de Jesús i una franja d’equipaments: hi trobem el Convent de la Consolació que també té església, el complex de l’Hospital de Jesús, les restes de l’antiga església de la Misericòrdia i altres equipaments com un Centre Educatiu. Tots aquests edificis tenen forta personalitat i per tant es planteja el nou edifici amb formes senzilles i pures.

Per aquesta raó, la volumetria del Consultori de Jesús es mimetitza amb els edificis de l’entorn. A Jesús, la majoria dels edificis corresponen amb una tipologia d’edifici amb coberta inclinada a dues aigües, amb les pendents perpendiculars a la façana.

Aquesta forma de coberta en relació amb la distribució ens dota d’un doble espai la sala d’espera de la planta primera, fent-la més agradable per a les persones. A més, la coberta inclinada també ajuda a la integració de les instal·lacions necessàries en l’espai sota coberta. I permet aprofitar la pendent per incorporar plaques solars fotovoltaiques totalment integrades amb l’edifici.

La decisió de posar l’entrada al centre de l’edifici redueix les circulacions. La col·locació dels espais d’espera a la cara nord permet tenir una llum difosa i mai directa, mentre que a les consultes hi ha radiació directa que cada usuari pot controlar, donant a cada sanitari la possibilitat de personalitzar el seu ambient de la consulta.

S’han establert en planta baixa les àrees funcionals que tenen relació amb els col·lectius que es relacionen directament amb l’entrada. D’aquesta manera, s’ha centrat l’entrada des d’on es pot distribuir de manera directa a l’àrea de pediatria i a l’àrea d’activitat comunitària. En segon terme, també s’ha ubicat en planta baixa l’àrea d’atenció no programada i l’àrea de personal sanitari. D’aquesta manera, s’ha optat per distribuir les consultes polivalents de medicina general en planta primera, seguint la disposició d’una àrea de sala d’espera per cada dos consultes, i deixar dos espais pera la sala de reunions i la sala de descans.

S’ha tingut com a preferència la ubicació de l‘entrada en relació amb el carrer de Primitiu Sabaté i carrer Nou, on hi ha la biblioteca i també la seu de diferents associacions del poble, que funciona com a eix vertebrador al nucli urbà de Jesús. Tanmateix, en l’accés posterior es relaciona amb  la resta d‘equipaments sanitaris com son l’Hospital de la Santa Creu i els centres de Radioteràpia i Hemodiàlisis de les Terres de l’Ebre.